Edited By: Pragati Bhandari

ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ವೃದ್ಧಿಸಿ, ಮೂಡ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ದೇಹದ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ಕಾಲು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ 

ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜು  ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗುತ್ತದೆ

ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮಂಡಿಯ ಕೀಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ