Edited By: Pragati Bhandari

ನಾಲಿಗೆ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಸಂಕೇತ

ಸ್ವಚ್ಛ ನಾಲಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ

ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಇದು ಅಗತ್ಯ

ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ