ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ಗಂಧವತಿಗೆ ಸಿರಿಗಂಧಲೇಪನನ ಆಗಮನ - Vistara News

ಅಂಕಣ

ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ಗಂಧವತಿಗೆ ಸಿರಿಗಂಧಲೇಪನನ ಆಗಮನ

ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ : ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅವತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದು ದಶರಥ ಎಂಬ ರಾಜನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಡಳಿತ, ಸದ್ಗುಣಾದಿಗಳು.

VISTARANEWS.COM


on

putrakameshti yaga
ಮಹತ್ವದ, ಕುತೂಹಲಕರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಫಾಲೊ ಮಾಡಿ
Koo

ರಾಮಾವತಾರ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ವೇದಿಕೆ: ಅಶ್ವಮೇಧ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ

dhavala dharini by Narayana yaji

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಮಾವತಾರದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ.

ಅಥ ಸಂವತ್ಸರೇ ಪೂರ್ಣೇ ತಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತುರಙ್ಗಮೇ.
ಸರಯ್ವಾಶ್ಚೋತ್ತರೇ ತೀರೇ ರಾಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೋಭ್ಯವರ್ತತ৷৷ಬಾ.14.1৷৷

ಸಾಂಗ್ರಹಣೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಶ್ವವಿಮೋಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷವು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಸರಯೂ ನದಿಯ ಉತ್ತರತೀರದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನು.

ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ:-

ದೇವತೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವತರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಕೃತದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಸರಯೂ ನದಿಯ ಉತ್ತರತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯೂ ಸಹ ದಶರಥನ ವಂಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಡೆದುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ವರುಷ ತನಕ ನಡೆದ ಯಾಗವೇದಿ. ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ನ ಮಾನವರ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದ್ದನು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಶರಥನಿಗೆ ತನ್ನ ವಂಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ದಶರಥ ಓರ್ವ ಮಹಾನ್ ದೊರೆ. ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ. ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಮಹಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವಂತಹ ಅತಿರಥನಾಗಿದ್ದ. ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಈತನ ನೆರವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಶಂಬರಾಸುರನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಯುದ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಿಜಯನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಮಾತ್ಯನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ.

ಕೆರೆಯಂ ಕಟ್ಟಿಸು, ಬಾವಿಯಂ ಸವೆಸು, ದೇವಾಗಾರಮಂ ಮಾಡಿಸ
ಜ್ಜರೆಯೊಳ್ ಸಿಲ್ಕಿದನಾಥರಂ ಬಿಡಿಸು, ಮಿತ್ರರ್ಗಿಂಬುಕೆಯ್ ನಂಬಿದ
ರ್ಗೆರೆವಟ್ಟಾಗಿರು, ಶಿಷ್ಟರಂ ಪೊರೆ ಎನುತ್ತಿಂತೆಲ್ಲಮಂ ಪಿಂತೆ ತಾ
ನೆರೆದಳ್ ಪಾಲೆರೆವೆಂದು ತೊಟ್ಟು ಕಿವಿಯೊಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಮಾತ್ಯನಾ

‘ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸು, ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿಸು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅನಾಥರನ್ನು ಬಿಡಿಸು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗು, ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗು, ಸತ್ಪುಷರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.’ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಮಾತ್ಯನ ತಾಯಿ ಹಾಲನು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿವು:

ಧಶರಥನ ಆಡಳಿತ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಓರ್ವ ಯೋಧನಾಗಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜಸುಧಾರಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಆತ ಸಂಯಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಲೋಭಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಶರಥ ಎಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ದೇಹದ ತತ್ತ್ವವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆತ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಠರಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದನು. ಶಥಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದವ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಬೇಕಾದಾಗ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿರುವುದೆನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು :-

ಮನೋ ಮೇ ತರ್ಪಯತ ವಾಚಂ ಮೇ ತರ್ಪಯತ ಪ್ರಾಣಂ ಮೇ ತರ್ಪಯತ ಚಕ್ಷುರ್ಮೇ ತರ್ಪಯತ
ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮೇ ತರ್ಪಯತಾತ್ಮಾನಂ ಮೇ ತರ್ಪಯತ ಪ್ರಜಾಂ ಮೇ ತರ್ಪಯತ
ಪಶೂನ್ ಮೇ ತರ್ಪಯತ ಗಣಾನ್ ಮೇ ತರ್ಪಯತ ಗಣಾ ಮೇ ಮಾ ವಿತೃಷನ್ (ಯ 6.31)

ನನ್ನ ವಾಕ್ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ, ನನ್ನ ಗೋವು ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂತೋಷವು ನನ್ನದಾಗಲಿ, ನನ್ನ ರಾಜಸೇವಕರು, ಪ್ರಜೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಸಿವು ಮುಂತಾದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗದಿರಲಿ. (ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಾರ)

ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳ ನಡತೆಯಾಗಿತ್ತು. ದಶರಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಆತನಿಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರಗೆಂದರೆ ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು. ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಗ್ರಹಸ್ಥಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ಧೇಶ. ಅದು ಐಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಡದಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜನಿಸಿ ಚಿರಂಜೀವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡವ ಪಾರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪಾಲನಾ ಧರ್ಮದ ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚ್ಯುತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ರಾಜನಿಗೆ ದೋಷ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ವಶಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಾಮದೇವರು ಆತನಿಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಸೂಕ್ತವೆನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದುದು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ (ಸರ್ವಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ತರತಿ ತರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ಯೋsಶ್ವಮೇಧೇನ ಯಜೇತೇII) ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಯಜ್ಞವಲ್ಲ. ಪುರುಷಬಲ ಹೆಚ್ಚಲು ವಾಜೀಕರಣದ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿತ್ತು. ದಶರಥನಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನೇ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಆತನ ಮಂತ್ರಿ ಸುಮಂತ್ರ ಈ ಯಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

Ayodhya City Rama temple

ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕೋಡುಳ್ಳವ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ. ಆತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಜೀವಜಲ ಬೇಕು. ಆಗ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಫಲಬರುತ್ತದೆ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಳೆಗೆ ಫಲವತಿಯಾಗುವ ಕಾಲ ಎಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಬಂದ ಋತ್ವಿಜರೆಲ್ಲ ಧಶರಥನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋದರು. ಅದಾಗಲೇ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಧಶರಥನಿಗೆ ಹೊಸ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತು. ಋಷ್ಯಶೃಂಗನ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಕುಲವರ್ಧನೆಯಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಅಶ್ವಮೇಧವೆನ್ನುವುದು ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ, ಪುತ್ರರಾಗಲು ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ. ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ.

ಅಥರ್ವವೇದವೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕೀಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಇದು ರಾಕ್ಷಸರ ವೇದ, ಮಾಯಾ ತಂತ್ರ, ಮಾಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವೇದ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಅಥರ್ವವೂ ಸಹ ಅಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವೇದವೂ ಹೌದು. ಅಥರ್ವಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ, ಅಂಗಿರೋವೇದ, ಛಂದೋವೇದ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಥರ್ವಣವೆಂದರೆ ಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಥರ್ವವೆಂದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಚಂಚಲತೆ ದೂರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ನಿಶ್ಚಲತೆ ಲಭಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಅಥರ್ವ ಮಂತ್ರಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ “ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಅಥರ್ವದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಬೆಳಗಿತು (ಯಜ್ಞೈರಥರ್ವಾ ಪ್ರಥಮಃ ಪಥಸ್ತತೆ) ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಯಜುರ್ವೇದವಂತೂ ಅಥರ್ವವೇದೀಯನ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ (ಅಥರ್ವಾ ತ್ವಾ ಪ್ರಥಮೋ ನಿರಮಂಥತಾ). ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತವಾದ ಧಶರಥನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜನಾದವ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಸಮರ್ಥರಾದವರಿಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತದೆ. ಶೃತಿಗಳು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಶಶಾದ, ದಂಡಕ, ಅಸಮಂಜಸ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆಯಂದಿರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಉದ್ಧೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಅಶ್ವಮೇಧ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಈ ಎರಡೂ ಯಜ್ಞ ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಅಶ್ವಮೇಧವೆನ್ನುವುದು ರಾಜನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಸಂಕೇತವೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಮೊದಲು ಯಜ್ಞದ ಕುದೆರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ರಾಜ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರೊಡಗೂಡಿ ವೃತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಜ ತನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೋಮನಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದ್ವಿಜತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ಮರಳಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದ ದಶರಥನ ಪೂರ್ವಜ ಅನರಣ್ಯನನ್ನು ರಾವಣ ಏಕಾಏಕಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಋತ್ವಿಜರಿಗೂ ನಿಯಮಗಳುಂಟು. ಅವರ ಓಡಾಟ, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಮವುಂಟು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನದಾಸೆಗಾಗಿ ಅಂತವರು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರಾಗಕೂಡದು. ಯುಕ್ತಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜನಾದವ ತನ್ನದೆನ್ನುವುದನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಪೂರ್ತಿಯಾದಾಗ ಕೊಡುವ ದಕ್ಷಿಣೆಯೂ ಅನ್ಯಾದೃಶ್ಯವಾದುದು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋತೃ, ಉದ್ಗಾತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಗೇ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೋತೃವಿಗೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಗೂ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ, ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಗಾತೃವಿಗೂ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಇದರ ಅರ್ಥ ಗಹನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಡುವವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವ ಇಬ್ಬರ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದರಮೇಲೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕಾದುದು. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತನ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಋತ್ವಿಜರ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲವೂ ಹೌದು. ರಾಜ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ “ಮಹಾರಾಜಾ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಲು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥ. ಪರನಾರಿ ಮತ್ತು ಪರರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ತಮಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗೋ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ಸಮಗ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ದಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೂಢಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾದುಷರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಋತ್ವಿಜರ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಮನೋಭಾವ ಎರಡೂ ನಿಕಷಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ಕಷ್ಮಲವನ್ನೇ ಅರಿಯದವ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ; ತ್ಯಾಗದ ಮಹೋನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿದ ಅತಿರಥನಾದ ದಶರಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮಸಂಯಮವನ್ನು, ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಈ ಸಭೆ ಅದುತನಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯೆನಿಸಿ ದೇವತೆಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೊಂದು ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣ

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತಾನು ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಘಳಿಗೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಮೇಲಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ದಶರಥನ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಮೊದಲೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದಶರರಥ ಹೇರಳವಾದ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿಪ್ರನೋರ್ವನ ಗಮನ ದಶರಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಡಗದ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಆಸೆಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನುಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುವುದರೊಳಗೆ ರಾಜ ಆ ಕಡಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮುದಿವಿಪ್ರನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಅವತರಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅರಸು ಮನೆತನವೇ ಎಂದು ಹೊಳೆಯಿತು. ಘನತೆ, ವಿವೇಕ, ಸಂಯಮ, ಸಿದ್ಧಿ, ನಿಪುಣತೆ, ಧರ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬೂತದಯೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಳೈಸಿರುವ ಈ ಮನೆತನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತನ್ನನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ದಶರಥನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದವನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವತರಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಭಲ್ಲೂಕ, ವಾನರ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜನಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ. ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ರಸರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಅದರ ಫಲವೇ ಸುಕೃತವಾದ ಪಾಯಸ. ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಗಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಆನಂದ ಮಾತ್ರ. ಆ ಅನಂದವೆನ್ನುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಅದೇ ರಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಯ ಗಂಧವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಕ್ಷಣ.

ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ದಶರಥ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ಅದೇ ಭಾವವೇ ಮಧುರವಾಗಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವನಿರ್ಮಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷನೊಬ್ಬ ಪಾಯಸದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಕಟವಾದ. ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವಳಿಯಿಂದ ಆವೃತನಾದ ಆತ ನಗಾರಿಯಂತೆ ಕಂಠನಿನಾದದೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ(ಬ್ರಹ್ಮ) ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ. “ದೇವನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ದಿವ್ಯಪಾಯಸವು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗದ ಫಲ, ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಕೊಡು. ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆಯೋ ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪಾಯಸವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿದ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ” ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನುಡಿದು ಆ ಸ್ವರ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಶರಥನಿಗೆ ನೀಡಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾದ. ಕಡುಬಡವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ದೊರಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತೋ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಶರಥನ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಕಾಲ ಬಂತು ಎಂದು ಹರ್ಷಿತರಾದರು.

ರಾಮ ಅವತರಿಸುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧವಳ ಧಾರಿಣಿ ಅಂಕಣ: ಸರಯೂತೀರದ ಅಪರಿ; ಅಯೋಧ್ಯೆಯೆನ್ನುವ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರಿ

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Vistara News FaceBook ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: Andriod App | IOS App
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಅಂಕಣ

Guru Purnima 2024: ಗುರು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ!

Guru Purnima 2024: ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ – ಅರ್ಜುನರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ – ಹನುಮರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಗುರುಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು-ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ , ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು- ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಗೊಂದಾವಲಿಕರ ಮಹಾರಾಜ-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ… ಹೀಗೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಂಪರೆಗಳ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ.

VISTARANEWS.COM


on

Guru Purnima 2024
Koo

ಪ್ರೊ. ವಿದ್ವಾನ್ ನವೀನಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾ. ಪುರಾಣಿಕ
(ಲೇಖಕರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು)

ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ “ಕಡ್ಲಿಗರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ”ಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಪಡುವ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರ್ವವೆಂದರೆ ಅದು “ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ”.
ಈ ದಿನ ನಾವು ನಂಬಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ (Guru Purnima 2024) ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನ. ಆ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ದಿನ. ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ,ದಾರಿದೀಪ. ಪರಮಾತ್ಮನ, ಪರಮಾರ್ಥದ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೈಲ ಹಾಕಿ ಬೆಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜತೆಗೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟವ ತನಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನೇ “ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು”.

ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಹುಡಕಿದರೆ ಸಿಗುವವನಲ್ಲ ಗುರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ನಾವು ಗುರುವನ್ನು ಕಾಣುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಾನಾಗೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವು, ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವು, ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಈ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮಾತ್ರ ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ.. ಅನು ದಿನ, ಅನು ಕ್ಷಣ, ಗುರುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರು

ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಗು” ಎಂದರೆ ಅಂಧಕಾರವೆಂದು “ರು” ಎಂದರೆ ದೂರೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ಗುರು” ಪದಕ್ಕೆ ಭಾರವಾದ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಾರವಾಗಿರುವನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಚಾರ್ಯರು ಗುರು ಮಹಿಮೆ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ | ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಶಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಃ | ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಗುರುವು ತ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ “ಗುರುಗೀತೆ”ಯಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಎಂದು ಗುರುವಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿದೆ :

ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನಾ ಚರಾಚರಂ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ॥
ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ॥

ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಏಳ್ಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೋಪಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ವಂ, ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ।
ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ॥

ಅಂದರೆ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ತತ್ವ, ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಆ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ “ಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್” ಎಂಬ ಸ್ತೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :
ಶರೀರಂ ಸುರೂಪಂ ತಥಾ ವಾ ಕಲತ್ರಂ ಯಶಶ್ಚಾರು ಚಿತ್ರಂ ಧನಂ ಮೇರುತುಲ್ಯಮ್ ।

ಕಲತ್ರಂ ಧನಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಸರ್ವಂಗೃಹಂ ಬಾಂಧವಾಃ ಸರ್ವಮೇತದ್ಧಿ ಜಾತಮ್।।

ನಮಗೆ ಸುಂದರ ಶರೀರ, ಅಪಾರ ಅಂತಸ್ತು, ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಗುರುವಿನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು.ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೂ,ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.ಗುರುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕಷ್ಟಸಾದ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು.

ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ “ಗುರುವಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಪರಮಗುರು”ಎಂದೂ, “ಪರಮ ಗುರುವಿನ ಗುರುವನ್ನು ಪರಾಪರ ಗುರು”ಎಂದೂ,”ಪರಾಪರ ಗುರುವಿನ ಗುರುವನ್ನು ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರು”ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. “ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ’ಯಂದು ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯೇ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ವಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಜತೆಗೇ “ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ”ಯಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕಗುರು, ಪರಮಗುರು ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ವೇದಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆದರು. ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೇ ಒಳಿತಾಗಲೆಂದು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ರಹಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಅರಿಯುವಂತಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮಗಾಗಿ “ಮಹಾಭಾರತ”ವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ “ಪಂಚಮವೇದ”ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಜತೆಗೇ ಭಾಗವತವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಗುರುವೆಂದು ಕರೆದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. “ಗುರು” ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಳಗಿನ “ಗುರು ತತ್ವ” ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವೆರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ, ಪಸರಿಸುವ ಲಹರಿಗಳು ತುಂಬ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯನ ಉನ್ನತಿಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಿಂತನೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ತಾನೇ ಹುಡುಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಯ “ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ” ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ – ಅರ್ಜುನರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ – ಹನುಮರ ಸಂಬಂಧಗಳು ,ಗುರುಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು-ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ , ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು- ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು,ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಗೊಂದಾವಲಿಕರ ಮಹಾರಾಜ-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ… ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರು – ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು.

ಗುರುವಿನ ಬಗೆಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟರೆ ಅದು ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳ, ಅಗಲ. ಆಗಸದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ, ವಿಸ್ತಾರ. ಗುರು ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನೋಡದೆ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ….

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Guru Purnima 2024: ಭಾರತದ ಮಹೋನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 6 ‘ಗುರು’ಗಳಿವರು

Continue Reading

ಕ್ರೀಡೆ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾಗುರುವಿಗೆ ಸಲಾಂ; ಭಾರತರತ್ನ ನೀಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಏಕದಿನದ ವಿಶ್ವಕಪನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಹೋದದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ.

VISTARANEWS.COM


on

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ
Koo
Rajendra-Bhat-Raja-Marga-Main-logo

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್(Rahul Dravid) ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದೆ ಅದು ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಒಬ್ಬ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(bharatha ratna award) ನೀಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳು

ದ್ರಾವಿಡ್ ಎಂದಿಗೂ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಅಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಆತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.


1). 2003ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತು ಆಡಿದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಟ್ಟು 305 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತದ್ದು 835 ನಿಮಿಷ! 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಡಿಲೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು – ಅವನು ದೇವರಂತೆ ಆಡಿದ ಎಂದು!

2). 2001ರ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು! ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಐದನೇ ವಿಕೆಟಿಗೆ 376ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಸೀಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಿ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಗೆದ್ದದ್ದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!


3). 2004ರ ಪಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಲಂಗರು ಹಾಕಿ ಬೆವರು ಬಸಿದರು. 270 ರನ್ನುಗಳ ಆ ವಿರೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು! ಶೋಯೆಬ್ ಅಕ್ತರ್ ಬೌನ್ಸರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.


4). 2011ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಹೀರೋ ಅಂದರೆ ಅದು ದ್ರಾವಿಡ್! ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕ ಸೇರಿ 446ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಮಿರಾಕಲ್! ಓವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಂತು ಔಟ್ ಆಗದೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿ.

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪರ್ವತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಆಲ್ಫೀ ಹೆವೆಟ್ಟ್- ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬೆರಗು

ಹಾಗೆಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೇವಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ನಾವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಎರಡು ಮಹೋನ್ನತ ODI ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅಲ್ಲವೇ!


ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಗುರು ಆಗಿ…

2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್ 19 ಟೀಮನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ದ್ರಾವಿಡ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಂಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ತನಗೆ ಸಾಕು, 20 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಉದಾರತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು!

ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಭಾರತ 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗದೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಸಾಕು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ!


ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಇದೇ ದ್ರಾವಿಡ್! ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ‘ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್?’

ಏಕದಿನದ ವಿಶ್ವಕಪನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಹೋದದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ.


ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಕಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಗುರು ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.

Continue Reading

ಅಂಕಣ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಆಲ್ಫೀ ಹೆವೆಟ್ಟ್- ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬೆರಗು

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಜಗತ್ತು ಅವನನ್ನು ‘ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿನ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಆತನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವನು. 2015ರಿಂದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡುವ ಆತನ ಆಟಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಸಾಟಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಓಡಾಡುವ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಬೀಸುವ ಆಲ್ಫಿ ಸೋತ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

VISTARANEWS.COM


on

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ alphe hevett
Koo

ಆತ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಗ್ರಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು!

Rajendra-Bhat-Raja-Marga-Main-logo

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಗ್ರಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಘನತೆಯು ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ದೈತ್ಯರು ಸೆಣಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೂಟ ಅದು. ಆ ಟೆನಿಸ್ ಕೂಟದ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತೀ ಪಂದ್ಯವೂ ರೋಚಕವೇ ಹೌದು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಕೋರ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗವೆಂದರೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೂಟ! ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೂರಾರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗುದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ!

ಈ ಬಾರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕೂಟದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಆಲ್ಫಿ ಹೆವೆಟ್ಟ್ (ALFI HEVETT).

ಆಲ್ಫಿ ಹೆವೆಟ್ಟ್ – ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರ!

ಜಗತ್ತು ಅವನನ್ನು ‘ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿನ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಆತನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವನು. 2015ರಿಂದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡುವ ಆತನ ಆಟಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಸಾಟಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಓಡಾಡುವ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಬೀಸುವ ಆಲ್ಫಿ ಸೋತ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅವನು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ನಾವು, ನೀವು ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಅಗಲವಾದ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಿದು ರಾಕೆಟ್ ಬೀಸುವ ಆತನ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ!

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರಿನ ಕಾಯಿಲೆ

1997ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಲ್ಫಿ ಆಗ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದವನು. ಮುಂದೆ ಆರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ Congential Heart defect ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆತನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆತನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತರಾದನು. ಆದರೆ ಅದಮ್ಯವಾದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಅವನನ್ನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದಿತು. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕೋರ್ಟ್ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ರಾಕೆಟ್ ಬೀಸುವುದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ದೇಹದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರಟ್ಟೆಗಳ ತ್ರಾಣ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಸತತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಲ್ಫಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋದರು.

ಗೆದ್ದದ್ದು 30 ಗ್ರಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು!

2015ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಾನು ಆಡಿದ ಪ್ರತೀಯೊಂದು ಗ್ರಾನಸ್ಲಾಮ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 30 ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಇಡುತ್ತೀರಿ! ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. 21 ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು!

ಮೂರು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಒಪನ್, ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್, ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತನು ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ.

ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆತನೇ ಉಪಮೆ!

ಡಬಲ್ಸನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್, ಐದು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್, ಆರು ಬಾರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್, ಐದು ಬಾರಿ ಯು. ಎಸ್. ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೊಂಚಲು ಗೆದ್ದಿರುವ ನಿದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ! ಪಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

2024ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಸರ್ವ್, ವಾಲಿ, ಏಸ್, ಮಿಂಚಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೈ ಹೊಡೆತಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

ಆರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಆಲ್ಫಿ ಹೆವೆಟ್ಟ್ ನಾರ್ವಿಚ್ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1.67 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ, ಇನ್ನೂ 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಲ್ಫಿ ರಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಣ ಇರುವಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ!

ಆತನ ದಾಖಲೆಗಳ ಎತ್ತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ

Continue Reading

ಅಂಕಣ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೂರಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

VISTARANEWS.COM


on

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ sadananda suvarna
Koo

ʼಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ’ದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸುವರ್ಣರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ

Rajendra-Bhat-Raja-Marga-Main-logo

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನೆಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಸೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 93 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಇಂದು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದದ್ದು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ

1931ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಆಗಲೇ ನಾಟಕಗಳ ಸೆಳೆತ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗವೀರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ತನ್ನ ಓರಗೆಯ ಹಲವು ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಕುರುಡು ಸಂಗೀತ ‘ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೂಡ ಪಡೆದರು.

ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಟಕಗಳು

ಮುಂದೆ ಸುವರ್ಣರು ತನ್ನ ಯೌವ್ವನದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಹತ್ತಾರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಈಡಿಪಸ್, ಕುಬಿ ಮತ್ತು ಈಯಾಲ, ಕದಡಿದ ನೀರು, ಧರ್ಮ ಶಸ್ತ್ರ, ಯಾರು ನನ್ನವರು, ಸತ್ಯಂ ವಧ ಧರ್ಮಮ್ ಚರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ನಾಟಕಗಳು. ಇದು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬಾಳೆ ಬಂಗಾರ, ಗೊಂದೋಳು ನಾಟಕಗಳು ಮುಂಬಯಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದವು. ಗೊಂದೋಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪರಿಕರಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದವು. ಸುವರ್ಣರು ಹತ್ತಾರು ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.

‘ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ’ ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ಮುಂಬಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣರು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾದರು. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವು.

ಸುವರ್ಣರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಸಿನೆಮಾ – ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ

ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಮೇರು ಕತೆ ‘ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ’ವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದರು. ಅದು ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನೆಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನೆಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ 18 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 100 ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಸುವರ್ಣರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ‘ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಸಾದರ ಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಎಂಬ ನಟವನ್ನು ಮಹಾಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು. ಈಗಲೂ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಹಾಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣನ ಮಾಡುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು.

ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮತ್ತು ಕಾರಂತರ ಸೆಳೆತ

ಹುಟ್ಟೂರು ಕರಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೆಳೆದವು. ಹಲವು ಕಂತುಗಳ ‘ಕಾರಂತ ದರ್ಶನ’ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದರ್ಶನವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಡಿದು ನಿಂತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು.ಕಾರಂತರ ಹಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳು ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡವು. ಕಾರಂತ ಉತ್ಸವ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತು.

ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ‘ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಹುಟ್ಟೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಕೂಡ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ‘ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೂರಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಕಣ: ಈ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಇಂದು 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು!

Continue Reading
Advertisement
Abhinav Bindra
ಕ್ರೀಡೆ29 mins ago

Abhinav Bindra : ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾಗೆ ‘ಒಲಿಂಪಿಕ್​ ಆರ್ಡರ್’ ಗೌರವ​

BJP strongly condemns MLA Shivaram Hebbar statement about MP Vishweshwar Hegde Kageri says hariprakash konemane
ಕರ್ನಾಟಕ50 mins ago

Uttara Kannada News: ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ

Chaluvadi Narayanaswamy
ಕರ್ನಾಟಕ2 hours ago

Chaluvadi Narayanaswamy : ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ

NEET
ಕರ್ನಾಟಕ2 hours ago

NEET: ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿರೋಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಜನೆಗೆ ಅಸ್ತು; ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

DK Shivakumar
ಕರ್ನಾಟಕ2 hours ago

DK Shivakumar: ರೈತನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಖಂಡನೀಯ; ಮಾಲ್ ಸೇರಿ ಇತರೆಡೆ ಶೀಘ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಎಂದ ಡಿಕೆಶಿ

Veerabaswanthreddy Mudnal
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ3 hours ago

Veerabaswanthreddy Mudnal: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ವೀರಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನ

Rahat Fateh Ali Khan
ವಿದೇಶ3 hours ago

Rahat Fateh Ali Khan: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಾಯಕನ ಬಂಧನ; ಎಸಗಿದ ಕೃತ್ಯವೇನು?

Valmiki Corporation Scam
ಕರ್ನಾಟಕ3 hours ago

Valmiki Corporation Scam: ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೆಸರೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ; ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌

Tata Curvv
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್3 hours ago

Tata Curvv : ಎಸ್​ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಡಿದ ಟಾಟಾ

Kempambudi lake encroachment cleared soon says DCM DK Shivakumar
ಕರ್ನಾಟಕ3 hours ago

Assembly Session 2024: ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಶೀಘ್ರ ತೆರವು; ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

Sharmitha Gowda in bikini
ಕಿರುತೆರೆ10 months ago

Geetha Serial Kannada: ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ ಚೋರಿ! ನಟಿ `ಭಾನುಮತಿ’ ಹಾಟ್‌ ಪೋಟೊಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು; ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ!

Bigg Boss- Saregamapa 20 average TRP
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ʻಅಮೃತಧಾರೆʼ ಕುಸಿತ; ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌-ಸರಿಗಮಪ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಎಷ್ಟು?

galipata neetu
ಕಿರುತೆರೆ8 months ago

Kanyadana Serial: ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ʻಗಾಳಿಪಟʼ ಖ್ಯಾತಿಯ ʻನೀತುʼ!

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ10 months ago

Kannada Serials TRP: ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ʻಸೀತಾ ರಾಮʼ; ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ʻಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿʼ ಬ್ಯಾಕ್‌!

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ10 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ʻಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀʼ ಹವಾ; ʻಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳುʼ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!

Bigg Boss' dominates TRP; Sita Rama fell to the sixth position
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼದೇ ಮೇಲುಗೈ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ʻಸೀತಾ ರಾಮʼ

geetha serial Dhanush gowda engagement
ಕಿರುತೆರೆ7 months ago

Dhanush Gowda: ಗೀತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಭವ್ಯಾಳ ಕಮೆಂಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫ್‌!

varun
ಕಿರುತೆರೆ8 months ago

Brindavana Serial: ʼಬೃಂದಾವನʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೇ ಬದಲು

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ10 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ʻಅಮೃತಧಾರೆʼ; ʻಗಟ್ಟಿಮೇಳʼಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ!

karnataka Rain
ಮಳೆ2 days ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ; ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವು

karnataka Rain
ಮಳೆ2 days ago

Karnataka Rain : ಹಳ್ಳ ದಾಟಲು ಹೋಗಿ ನೀರುಪಾಲಾದ ಜಾನುವಾರು; ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಳಚಿದ ವಿಂಡ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌

karnataka Rain
ಮಳೆ3 days ago

Karnataka Rain : ಬೀದಿಗೆ ತಂದ ರಣಮಳೆ; ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ನರಳಾಟ

Karnataka Rain
ಮಳೆ3 days ago

Karnataka Rain : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ; ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ

Karnataka Rain
ಮಳೆ4 days ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್‌; ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ರಾಸು

Uttara Kannada Landslide
ಮಳೆ4 days ago

Uttara Kannada Landslide: ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ; ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಜಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಂ

Karnataka Rain
ಮಳೆ6 days ago

Karnataka Rain : ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ; ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ವೃದ್ಧ ಸಾವು

karnataka Rain
ಮಳೆ7 days ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆರೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು; ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

karnataka Weather Forecast
ಮಳೆ1 week ago

Karnataka Weather : ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ನಾಳೆಯೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

karnataka Rain
ಮಳೆ1 week ago

Karnataka Rain : ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ದಿನ ರಜಾ; ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜಾ!

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌