Mahalaya 2022 | ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ನೀಡಬಹುದೇ? ಗಯಾ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ? - Vistara News

ಧಾರ್ಮಿಕ

Mahalaya 2022 | ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ನೀಡಬಹುದೇ? ಗಯಾ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ?

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು (Mahalaya 2022) ಶ್ರದ್ಧಾದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ? ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಲೇಖನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ.

VISTARANEWS.COM


on

Mahalaya 2022
ಮಹತ್ವದ, ಕುತೂಹಲಕರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಫಾಲೊ ಮಾಡಿ
Koo
Mahalaya 2022

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಃ
ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (Mahalaya 2022) ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಎಳ್ಳು, ತಣ್ಣಗಿರುವ ನೀರು, ಇವುಗಳಿಂದ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧಾವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸಂಕ್ರಮಣ ತರ್ಪಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ತರ್ಪಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೂ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವೇದೇವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. 

ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾದರಿಯ ಲೇಖನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಾಲಯ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ : ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ತರ್ಪಣವನ್ನು, ಸಾಂವತ್ಸರಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪ ಅದು. ಕಾರುಣ್ಯ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ವರಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪ. ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಆ ಮಹಾಲಯ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪಿತೃತರ್ಪಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕರೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಮಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು. ಇದೆಲ್ಲಾ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವವರು ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟು, ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರಾದ್ಧದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ : ೧೫ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೂ ಮಹಾಲಯವೇ. ಆ ೧೫ ದಿವಸ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ೪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಮ್ಯಾದಿ, ಎಂದರೆ ೫ನೇ ದಿನದಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೊದಲನೇ ೪ ದಿವಸ ಏಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ೪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದರ ಧರ್ಮವೇ ಮೊದಲ ೪ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆಂದು. ಪಂಚಮ್ಯಾದಿ ಅಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅಷ್ಟಮ್ಯಾದಿ ಮಾಡಿ, ಅದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ೩ ದಿವಸ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ದಿವಸವೂ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸವಾದರೂ ಸಕೃತ್ ಮಹಾಲಯ ಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕೃತ್, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಆವಾಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಮನೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧದ ತಿಥಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯದು, ತಾತನದು, ಮುತ್ತಾತನದು ಯಾರಾದರೂ ಮೃತರಾದ ತಿಥಿ ಆ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ಯತೀಪಾತ ಮಹಾಭರಣಿ, ಗಜಪ್ರಾಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ, ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಆ ದಿನ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸವಾದರೂ ಮಾಡಿ.

ಈ ಕನ್ಯಾಗತ ಸವಿತರಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಷಾಢಾದಿ ಪಂಚಮ್ಯಾದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಲಮಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಮಹಾಲಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಶುದ್ಧ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರತ್ಯಾಬ್ದಿಕಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದರೆ ಆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾಲಯ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದರೆ ೧೫ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ೧೪ನೇ ದಿನ ತಂದೆಯ ವಾರ್ಷಿಕಶ್ರಾದ್ಧ ಬಂದಾಗ, ಮುಂದೆ ಸಾಂವತ್ಸರಿಕಶ್ರಾದ್ಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಾಲಯಶ್ರಾದ್ಧ cancelled.

ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೂ ತರ್ಪಣ ಮಾಡದೆಹೋದರೆ “ವೃಶ್ಚಿಕೇ ಸಮನು ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನಿರಾಶಾಃ ಪಿತರೋಗತಾಃ” ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೂ ಕಾದು, ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮಾಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೂ ಅಪರಪಕ್ಷ ಮಹಾಪಕ್ಷ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Mahalaya 2022

ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹಾಲಯ ತರ್ಪಣವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆ?
ಉತ್ತರ : ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತರ್ಪಣ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಕೃತ್ ಮಹಾಲಯ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಪಿತೃಮೋಕ್ಷಧಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು.

ಪಿತೃ, ಮಾತೃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ : ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಯೇ ತರ್ಪಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿತೃಷಟ್ಕ, ಮಾತೃಷಟ್ಕಗಳು ಯಾವುವು?
ಉತ್ತರ : ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಿತೃಷಟ್ಕಂ ೬ ಜನ, ಎಂದರೆ ಪಿತೃ, ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು. ಅದೇ ತರಹ ಮಾತೃ ಷಟ್ಕಂ ಎಂದರೆ ಮಾತೃವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಾಮಹ, ಮಾತುಃ ಪಿತಾಮಹ, ಮಾತುಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು. ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ೧೨ ಜನ.

ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದುಂಟೇ?
ಉತ್ತರ: ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೋದವನು. ಆದರೆ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತ ಪಿತೃ ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮಗನಾದ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ತರ್ಪಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರನ್ನೂ ಪುತ್ರ, ತಾವು ಮಾಡುವ ತರ್ಪಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತನಾದ ಬಳಿಕ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಂಶ ಅವನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು.

ಗಯಾ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಉತ್ತರ : ಈ ವಿಷಯ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು- ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠರು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದವರು. ಅವರು ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ದ್ವಂದ್ವ ಬಂದಿತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರುವವರ ಬಳಿ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಪಿತೃಗಳು ಏನಾದರೂ ದುರ್ಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದ ಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಸಾಂವತ್ಸರಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತೃವಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ. ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರ ಎಂದರೆ ’ಜೀವತೋರ್ವಾಕ್ಯಕರಣಾತ್’ ಎಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೀವಿತ ಕಾಲಪೂರ್ತಿ, ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. “ಗಯಾಯಾಂ ಪಿಂಡದಾನಾತ್” ಅವರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಅನಂತರ ಗಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

Mahalaya 2022
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ

ನಂತರ “ಪ್ರತ್ಯಬ್ದಂ ಭೂರಿಭೋಜನಾತ್” ಶ್ರಾದ್ಧದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭೂರಿಭೋಜನ ಮಾಡಿಸ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ “ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ” ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವನು ಮಾಡುವುದು ಪಿತೃಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ. ಕರ್ತೃ ಅವನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು. ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಗಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬದರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗುರುಭಗವಂತರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದವಿದೆ. ಓಂ ಭೂಃ ಭುವಃ ಸುವಃ ಬದರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಮೋಕ್ಷ. ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಿಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬೇರೆಕಡೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಉತ್ತಮವಾದುದು ಹೊರಟು ಹೊಯಿತು ನೊಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷವಾಯಿತು, ಈ ಬದರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿರುವ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು.

ಪಿತೃತರ್ಪಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ?
ಉತ್ತರ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರುವ ರೂಢಿ ಏಕೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಿರಲೆಂದು. ತುಳಸೀಕಟ್ಟೆ, ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಮಹಾನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಬಯಲು, ಹಲಸಿನ ಮರದ ಬುಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು.

ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು?
ಉತ್ತರ : ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಳ್ಳು ತಣ್ಣೀರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡುವಾಗ ಮಧುವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಬಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಎಲೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಧುಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಎರೆಡು ಮಧುಗಳು ಸೇರಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಧು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರನಾದವನು. ಭೋಗ್ಯನಾದವನು. ಮಹನೀಯ ನಾದವನು. ಆ ಮಧುವಿನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಮಧು. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು.

ಲೇಖಕರು: ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಕಾರರು,
 ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಮಂದಿರಂ

ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಲೇಖನವು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಲೇಖನಗಳ ಲಿಂಕ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1 . Mahalaya 2022 | ಮಹಾಲಯದ ವಿಶೇಷವೇನು? ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನ ಯಾವುದು?
2 . Mahalaya 2022 | ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಾರುಣ್ಯಪಿತೃಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | Mahalaya 2022 | ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ರಾಜ್ಯದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತೇ?

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Vistara News FaceBook ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: Andriod App | IOS App
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

Daiva Miracle: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವ ಪವಾಡ! ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ

Daiva Miracle: 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೈವ ಅಭಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಜು.6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಕಳವು ಮಾಡಿ ನಗರದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

VISTARANEWS.COM


on

babbu swamy daiva miracle
Koo

ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿ (Karavali) ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (Daiva miracle) ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡಸದೃಶ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ದೈವ ಕಾರಣಿಕದ ಘಟನೆ ಎಂದೇ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ (Udupi news) ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ನಗರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ (Babbu Swamy Daiva) ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳವು (Theft) ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ದೈವವೇ ನೀಡಿದೆ!

ಜು.4ರ ನಡುರಾತ್ರಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಒಡೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಜು.5ರಂದು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳ್ಳತನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಚಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಊರಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಗೆಹರಿಸುವ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೈವ ಅಭಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಜು.6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಕಳವು ಮಾಡಿ ನಗರದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಈತನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಈತ ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ಮುದುಕಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರ ಸೆರೆಯಾದ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಚಾಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಮುದುಕಪ್ಪ, ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಉದ್ಯಾವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ದೋಚಿದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂದು ಬಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪವಾಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೆಯಿಸಿದ ಬೋರ್ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಹೋದಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Panjurli Daiva: ಶರತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಶರಣಾಗತಿ; ಎಳೆತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ?

Continue Reading

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Murugha mutt : ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ; ದರ್ಬಾರ್‌ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 22 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಗರಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು

Murugha mutt : ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ 22 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ (Theft Case) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಠದ ಸದಸ್ಯರು ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

VISTARANEWS.COM


on

By

murugha mutt
Koo

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದು (Murugha mutt ) ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಹೋದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಕಳವು (Theft Case) ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್‌ 26ರಂದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 22 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ‌ಮೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ‌ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಮಠದ ಆಂತರಿಕ ಸಭೆ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಲ್ಲ. ಮಠದ ಯುವಕರು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜತೆಗೆ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Divya Vasantha: ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ವಸಂತ ಬಳಿ ಇದೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಕಾರು!

ಓಡಿಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಇಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಪೊಲೀಸರು!

ಮಂಗಳೂರು: ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ (Chaddi gang) ದರೋಡೆಕೋರರ (Robbers) ಗುಂಪಿನ ಇಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು (Mangalore Police) ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ (Shoot Out) ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಇವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಮುಲ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮನೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು, ಆ ಮನೆಯ ಕಾರನ್ನೂ ಕದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕಾರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಜರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕರೆತಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಎಎಸ್‌ಐ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇವರ ಕಾಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು?

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಪಿಕಾಡು ಬಳಿಯ ಕೋಟೆಕಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೆಡ್ಡಿ, ಬನಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ರಾಜು ಸಿಂಗ್ವಾನಿಯ (24), ಮಯೂರ್ (30), ಬಾಲಿ (22), ವಿಕ್ಕಿ (21) ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು.

ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಈ ತಂಡ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ(71), ಪ್ಯಾಟ್ರಿಷಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ(60) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣ, ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 10 ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್ ಗಳು, ರೂ 3೦00 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಉರ್ವಾ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ʼಬನಿಯನ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ʼ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಬನಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿ ಬರುವ ಈ ಕಳ್ಳರು ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಜಾರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾದುಕುಳಿತು ನಂತರ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ನುಗ್ಗುವ ಇವರು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಚ್ಚಾ ಬನಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮನೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್-2 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ ಕಚ್ಚಾ ಬನಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು.

ಈ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ

Continue Reading

ವಿಜಯನಗರ

Vijayanagara News: ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ

Vijayanagara News: ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ, ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

VISTARANEWS.COM


on

Koo

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ (Vijayanagara News) ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Foreign Investment: ಜಪಾನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ₹6,450 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್

ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರು, ಮಾರಕ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ದೂರಾಗಲಿ, ಧನ-ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ, ಈಂಗಳ ಭವಾನಿ, ಮರಿಯಾ ಭವಾನಿ, ಮತ್ರೋಡಿ ಭವಾನಿ, ದೋಳಂಗಲ್ ಭವಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೀಲಕಂಟಕ ಭವಾನಿ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಊರ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate Today: ಏರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಊರ ಹೊರಗಿನ ಬೇವಿನಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಾತೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮರದ ಏಳು ಕೊಂಬೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ, ಏಳು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಊರಮಂಜ ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿಸಿ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಮಾತೆಯರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಿಂದೆ ‘ಲೂಕಡ್’ (ಸೇವಕ) ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಎಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Continue Reading

ದೇಶ

Bhole Baba: ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಬಳಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ, ಕಾವಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಮಾಂಡೊ ಪಡೆ!

24 ಶ್ರೀಮಂತ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂರಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್‌ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಟೈನೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮೂರು-ಪೀಸ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಹದಿನೈದು ಕಪ್ಪು ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

VISTARANEWS.COM


on

By

Bhole Baba
Koo

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ (Hathras) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ (Bhole Baba) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂರಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್‌ (surajpal singh) ಅವರ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 121 ಮಂದಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಭೋಲೆಬಾಬಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಸೂರಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್‌ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 24 ಶ್ರೀಮಂತ ಆಶ್ರಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈನ್‌ಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವ “ಪಂಚತಾರಾ” ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಅನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೈನ್‌ಪುರಿ ಆಶ್ರಮದ ಹೊರಗೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈನ್‌ಪುರಿಯಲ್ಲಿ 13 ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.

ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಣಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ 10,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ನೀಡಿದವರ 200 ಕೊಡುಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಶ್ರಮದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜನರು ಅವರು 24 ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.


ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಟೈನೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮೂರು-ಪೀಸ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಹದಿನೈದು ಕಪ್ಪು ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತೆಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ದಿರಿಸು ಮತ್ತು ಲಾಠಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!

ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಬಿಳಿ ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಿಳಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಹೊದಿಸಿರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯುವವರು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 80 ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಕಾನ್ಪುರದ ಕಸುಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎಂಟು ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹತ್ರಾಸ್ ದುರಂತದ ಮೊದಲು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಶ್ರಮದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇಟಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಾಯ್ ಭೂಪತ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ 9 ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದು ಬಹು ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಶ್ರಮವು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಿತಿಯು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.


ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Mumbai Hit And Run: ಮುಂಬೈ ಹಿಟ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ರನ್‌ ಕೇಸ್‌; ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, 18 ಸಾವಿರ ಬಿಲ್‌!

ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ಹಮ್ ಕಮಿಟಿ” ಎಂಬ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾರವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Continue Reading
Advertisement
Ninagagi Kannada Serial entry by Pooja Gandhi
ಕಿರುತೆರೆ14 mins ago

Ninagagi Kannada Serial: ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಹುಡುಗಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ!

Cauvery Dispute
ರಾಜಕೀಯ16 mins ago

Cauvery Dispute: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿತ್ಯ 1 ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸೂಚನೆ; ಸರ್ವಪಕ್ಷ‌ ಸಭೆ ಕರೆದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

haveri News
ಹಾವೇರಿ17 mins ago

Haveri News : ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಾಯಿ ಜಗಳ; ಊರಿನೊಳಗೆ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿ ಸೆರೆ

ಕರ್ನಾಟಕ35 mins ago

Wakf Board Scam: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಬಳಿಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ; ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್!

Bhavana Ramanna hoovu foundation Varna Spardhe Bharathanatya Competition
ಸಿನಿಮಾ45 mins ago

Bhavana Ramanna: ನಟಿ ಭಾವನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.

Road Accident
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ57 mins ago

Road Accident : ಲಾಂಗ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ಹೋದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್‌ಗೆ ಬಲಿ; ನಿಲ್ಲದ ನಿಶಾಚರಿಗಳ ಕಾಟ

Gold Rate Today
ಚಿನ್ನದ ದರ58 mins ago

Gold Rate Today: ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ; ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ದರ ಗಮನಿಸಿ

Chandan Shetty talk about Nivedita other marriage
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್1 hour ago

Chandan Shetty: ನಿವೇದಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾ? ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Valmiki Corporation Scam
ಕರ್ನಾಟಕ1 hour ago

Valmiki Corporation Scam: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಹಗರಣ; ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಇಡಿ ಡ್ರಿಲ್

Donald Trump Assassination Bid
ವಿದೇಶ1 hour ago

Donald Trump Assassination Bid: ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದವನನ್ನು ಸ್ನೈಪರ್ ರೈಫಲ್‌‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಕಮಾಂಡೊ! ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

Sharmitha Gowda in bikini
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Geetha Serial Kannada: ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ ಚೋರಿ! ನಟಿ `ಭಾನುಮತಿ’ ಹಾಟ್‌ ಪೋಟೊಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು; ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ!

Bigg Boss- Saregamapa 20 average TRP
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ʻಅಮೃತಧಾರೆʼ ಕುಸಿತ; ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌-ಸರಿಗಮಪ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಎಷ್ಟು?

galipata neetu
ಕಿರುತೆರೆ8 months ago

Kanyadana Serial: ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ʻಗಾಳಿಪಟʼ ಖ್ಯಾತಿಯ ʻನೀತುʼ!

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ10 months ago

Kannada Serials TRP: ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ʻಸೀತಾ ರಾಮʼ; ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ʻಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿʼ ಬ್ಯಾಕ್‌!

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ʻಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀʼ ಹವಾ; ʻಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳುʼ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!

Bigg Boss' dominates TRP; Sita Rama fell to the sixth position
ಕಿರುತೆರೆ9 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼದೇ ಮೇಲುಗೈ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ʻಸೀತಾ ರಾಮʼ

geetha serial Dhanush gowda engagement
ಕಿರುತೆರೆ7 months ago

Dhanush Gowda: ಗೀತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಭವ್ಯಾಳ ಕಮೆಂಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫ್‌!

varun
ಕಿರುತೆರೆ8 months ago

Brindavana Serial: ʼಬೃಂದಾವನʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೇ ಬದಲು

Kannada Serials
ಕಿರುತೆರೆ10 months ago

Kannada Serials TRP: ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ʻಅಮೃತಧಾರೆʼ; ʻಗಟ್ಟಿಮೇಳʼಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ!

karnataka Rain
ಮಳೆ1 hour ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್‌; ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲೀಗ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ

karnataka Weather Forecast
ಮಳೆ18 hours ago

Karnataka Weather : ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ; ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

karnataka Rain
ಮಳೆ24 hours ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದ ಚಾವಣೆ; ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉರುಳಿದ ಬೃಹತ್‌ ಮರ

Wild Animal Attack
ಹಾಸನ1 day ago

Wild Animal Attack : ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್; ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಚಿರತೆ

karnataka Rain Effect
ಮಳೆ3 days ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕರೆಯಂತಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಸವಾರರು; ನಾಳೆಗೂ ರೈನ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌

Chikkamagaluru News Police detained youths for consuming liquor at tourist spot in Chikmagaluru
ಮಳೆ5 days ago

Chikkamagaluru News : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಳಿಗೆ ನಶೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಕಿಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಬಣಕಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ರೇಣುಕಾ

karnataka Rain
ಮಳೆ5 days ago

Karnataka Rain : ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಮನೆಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹುಚ್ಚಾಟ; ಕೇಸ್‌ ಜಡಿದ ಪೊಲೀಸರು!

karnataka weather Forecast
ಮಳೆ5 days ago

Karnataka Weather : 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಣಮಳೆ; ಕರಾವಳಿಗೆ ರೆಡ್‌, ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌

Rain Effect
ಮಳೆ6 days ago

Rain Effect : ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಪಾನ್‌ ಶಾಪ್‌, ಕಾರು! ಉಡುಪಿಯ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾಳೆಯೂ ರಜೆ

Karnataka Rain Effect
ಮಳೆ6 days ago

Karnataka Rain : ಮಳೆ ಅವಾಂತರ; ಮರ ಬಿದ್ದು ಕಾರು ಜಖಂ, ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪಾವಂಜೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಡೆಗೋಡೆ

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌